Tilskuddskalender

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.09.15 15.09.18 2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
2018.09.30 30.09.18 Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond Registrerte jordbruksforetak
Søknadsfrist Tittel
2018.09.15 15.09.18 2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
2018.09.30 30.09.18 Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond