Tilskuddskalender

Oversikt over tilskuddsordninger som Fylkesmannen administrerer.

 

Her finner du tidligere tilskuddsoversikt

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov 2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov 2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid