Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


23.11.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Den 21. november arrangerte Fylkesmannen og DSB informasjonsmøte om Nødnett.


22.09.2017

Kommunekonferanse - Samfunnssikkerhet og beredskap

Årets kommunekonferanse «samfunnssikkerhet og beredskap» går av stabelen på Lampeland hotell

 


25.04.2017

Beredskapsdagen 2017

Velkommen til Beredskapsdagen 11. mai 2017. Hovedtemaene på årets konferanse er pandemi og IKT-sikkerhet 


15.04.2016

Kommunekonferansen 2016 - Samfunnssikkerhet og beredskap

Torsdag 14. april var det samlet til kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Kongsberg. Deltakerne varierte fra rådmenn, kommunalsjefer, geodata-ansvarlige og beredskapskoordinatorer fra 17 av fylkets kommuner. Dagen bar preg av interessante problemstillinger og gode diskusjoner – med innlegg fra Fylkesmannen, Kartverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiet. 


13.04.2016

Kommunekonferanse

På torsdag arrangerer Fylkesmannen årets kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Quality Hotel Grand, Kongsberg.


29.10.2015

Brev om behandling av asylmottak

Statsrådene Jan Tore Sanner og Anders Anundsen har sendt et felles brev til alle landets kommuner der det oppfordres til en rask behandling av søknader om etablering av asylmottak.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg


23.09.2015

Prosjekt om flyktningespørsmål

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en intern prosjektgruppe i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Prosjektet er opprettet for å håndtere henvendelser og for å være et bindeledd mellom kommunene og UDI.


23.09.2015

Prosjekt om flyktningespørsmål

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en intern prosjektgruppe i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Prosjektet er opprettet for å håndtere henvendelser og for å være et bindeledd mellom kommunene og UDI.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel