Stabene

 

Administrasjon
Staben skal levere interne tjenester og være en støtte for fagavdelinger/-stab og embetsledelsen, men har også en rekke eksterne henvendelser om de forskjellige fagområdene.
Avdelingen har følgende fagområder:

 • Arkiv
 • Økonomi
 • Personal
 • IKT
 • Drift av Statens hus
 • Resepsjonstjeneste / sentralbord / fellestjeneste
 • Renhold
 • Kantine
 • Intern styrings- og ledelsesinformasjon
 • Oppfølging av trossamfunn

I tillegg er staben tildelt oppgaver slik som utstedelse av apostille, søknad om kongens fortjenestemedalje,  

Utvikling, modernisering og kommunikasjon
Staben skal i hovedsak drive med:

 • Kommunereform
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Pressekontakt 
 • Utviklingsstrategi