Organisasjonen

Fylkesmannen i Buskerud har ca 135 medarbeidere som er organisert i fire fagavdelinger og to staber som vist på organisasjonskartet. I Buskerud er embetet organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen og assisterende fylkesmann, og en stab bestående av kommunikasjonssjef og seniorrådgiver samt en administrasjonsstab.

Organisasjonskartet under dokumenter viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Buskerud.

 

 

04.02.2015

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Buskerud

Klikk på bildene for å få høyoppløselig versjon. bildene kan benyttes vederlagsfritt av pressen.

Embetsledelsen
Helen Bjørnøy
fylkesmann

Embetsledelsen
Gunnhild Dalaker Tuseth
fung. Ass. fylkesmann


 

 

 

Administrasjonsstab
Sten Yngve Solberg
Avdelingsdirektør

Kommunal-, justis- og
beredskapsavdelingen
Eli Kristin Nordsiden
Avdelingsdirektør

 

Barnehage-, utdannings-
og barnevernsavdelingen

Anita Rolland F. Fuglesang
Fungerende avdelingsdirektør

 

Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen
Une Borg Kjølseth
Fungerende avdelingsdirektør

 

Landbruks- og miljøvernavdelingen
Otto Galleberg
fung. Avdelingsdirektør

  

 

 

 
   
   


Kontaktpersoner

Dokumenter