Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aarsland, Margot Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 55
Aasebø, Marte Grutle Rådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 68 73
Aass, Astrid Seniorrådgiver Utvikling, modernisering og kommunikasjon
Aass, Karoline Helén Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 63
Alvestad, Bente Fagsjef Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 09
Ask, Linda Seniorkonsulent Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 68 50
Austgulen, Sigrund R Seniorkonsulent Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 00
Bang, Jeanette Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 62
Belseth, Thea M. L. Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 62
Berger, Sissel Endung Rådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 53
Bjørnøy, Helen Fylkesmann Ledelse 32 26 66 01
Blomsterberg, Jette Kart Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 31
Braarud, Marte Hakavik Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 41
Brandanger, Sigurd Seniorrådgiver Administrasjonsstab 32 26 69 88
Brandt, Kjetil Seniorrådgiver IKT Administrasjonsstab 32 26 67 35
Brasetvik, Tonje Røland Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 15
Brekke, Øyvind Felipe Konsulent Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 06
Buttingsrud, Trond Erik Nasjonalparkforvalter, Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 29
Bøe, Elin Fylkesagronom Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 22
Csisar, Victoria Killi Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 26
Czelusniak, Tanja Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 72
Eek, Kristin Jacobsen Rådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 35
Engen, Eldfrid Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 09
Engen, Marit Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 01
Eskerud, Lina Sannes Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 18
Falmår, Britt Fylkesberedskapssjef Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 46
Fisknes, Hanne Ass. fylkeslege Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 18
Fjeld, Pia Rådgiver, Fagkoordinator Service Administrasjonsstab 32 26 66 22
Follestad, Rune Johansen Rådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 54
Fossum, Janne Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 12
Fuglesang, Anita Rolland Frølich Avdelingsdirektør Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 60
Galleberg, Otto Fung.avdelingsdirektør Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 18
Garnås, Erik Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 07
Geitz, Miriam Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 34
Goffeng, Anette Fredheim Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 66
Graff, Helle Merethe Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 06
Granheim, Per Olav Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 39
Groven, Rune Fylkesskogmester Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 32
Grønvold, Siri Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 16
Gudmundsen, Pia Rådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 66 25
Haaverstad, Olav Thøger Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 28
Halstvedt, Anne Sofie Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 28
Hansen, Oda Vestby Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 27
Hartz, Marita Thorsvik Rådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 12
Hasselberg, Marianne Seniorkonsulent Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 66
Haug, Ingebjørg Fung. fagsjef Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 64
Hauge, Per Rønneberg Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 25
Haugerud, Øystein Fylkesagronom Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 23
Heen, Torstein Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 56
Hegna, Ellisiv Seniorrådgiver - jurist Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 15
Helgar, Tone Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 36
Hennum, Ida Kristin Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 66 65
Hercegovac, Jasmina Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 70
Hermansen, Anne Christensson Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 68 58
Hillestad, Marianne Hegg Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 19
Hilsen, Anne Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 15
Hjelle, Lena Kristin Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 53
Hjorth, Marianne prosjektleder for samordningsforsøket Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 52
Hjørund, Hege Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 86
Hoen, Marit Surlien Fylkesagronom Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 16
Hoffart, Åse-Berit Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 66 70
Holth, Marianne Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 64
Hordnes, Silje Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 53
Høland, Ann Christin Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 10
Iversen, Morten Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 70
Jaren, Hege Verneområdeforvalter Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 16
Jensen, Espen Børsum Fagkoordinator IKT Administrasjonsstab 32 26 66 17
Jensen, Wenche Seniorrådgiver, jurist Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 61
Johansen, Monica E Rådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 33
Johansen, Ole-Bennie Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 14
Karlsen, Rasa Førstekonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 23
Keilen, Ellen Kristine Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 13
Khachatryan, Hayarpi Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 37
Kihle, Brede Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 68 65
Kjekstad, Olaug Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 59
Kjelsrud, Kristine Kommunikasjonssjef Utvikling, modernisering og kommunikasjon 32 26 66 03
Kjølseth, Une Borg Avdelingsdirektør Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 54
Klaussen, Ada Johanne Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 37
Knutsen, Even Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 17
Kolsrud, Anya Permisjon Helse, sosial og vergemålsavdelingen
Kongelstad, Ketil Permisjon Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 04
Krokeide, Astrid Aaserud Seniorkonsulent Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 67 04
Kvisle, Andreas Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 81
Larsen, Gitte Kalmo Rådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 34
Lenes, Kjetil Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 20
Lind, Bente Seniorkonsulent Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 57
Lobben, Eskil Fagsjef Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 17
Mathiesen, Hanne Seniorrådgiver, Fagkoordinator HR Administrasjonsstab 32 26 66 18
Moe, Agnes Seniorrådgiver rusfeltet, jurist Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 02
Morberg, Kari Ølstad Seniorkonsulent Administrasjonsstab 32 26 66 10
Mortensen, AnneMa Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 85
Myrvold, Linn Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 68
Nerland, John-Inge IKT - Rådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 45
Nilsen, Grace Cecilie Arkivleder Administrasjonsstab 32 26 69 33
Nordby, Helge Fagsjef Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 03
Nordset, Christian Øhren Rådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 51
Nordsiden, Eli-Kristin Avdelingsdirektør Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 80
Nyhus, Silje Therese Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 49
Olsen, Silje Johanne Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 62
Panman, Anita Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 28
Pettersen, Magnhild Budal Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 20
Prytz, Marion Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 72
Rabah, Samir Landbruks og miljøvernavdelingen
Rise, Ingvild Hoel Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 69 45
Rybacka, Sara Pauline Konsulent Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 66 39
Røed, Andreas Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 66 14
Røyne, Ole Anton Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 40
Schartum, Anna Danuta Seniorkonsulent Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 07
Sebusæter, Oda Charlotte Rådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 71
Skagen, Merete Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 58
Skar, Ragnhild Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 37
Skjerven-Martinsen, Marianne Fungerende fylkeslege Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 51
Skålevåg, Hilde Sundt Fagsjef Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 27
Solberg, Sten Yngve Avdelingsdirektør Administrasjonsstab 32 26 66 11
Stamsø, Nora Charlotte H. Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 69 47
Stivi, Lene Seniorrådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 68 69
Stokke, Kirsten Seniorrådgiver Administrasjonsstab 32 26 66 13
Stokke, Kjartan Nygaard Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 48
Strømeng, Gunn Mari Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 01
Styve, Susanne Maria Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 23
Sørmoen, Geir Fung. fagsjef Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 50
Sørumshagen, Kristin Rådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 08
Torp, Jonas Dahl Rådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 10
Tronrud, Irene Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 19
Trovum, Mabel Katrine Praktikant Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 67 08
Tuseth, Gunhild Dalaker Fung.ass. fylkesmann Ledelse 32 26 69 99
Tysse, Åsmund Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 08
Volle, Elisabeth Fung. fagsjef Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 68 60
Wadosch, Jenny-Marie Hjemgaard Ass. fylkeslege Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 68 71
Wahl, Eva Seniorrådgiver Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 66 66
Wahl, Kjersti Horgen Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 25
Wessel, Thor Rådgiver, jurist Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 16
Winther, Rolf B Ass. fylkeslege Helse, sosial og vergemålsavdelingen 32 26 69 11
Woldstad, Åshild Seniorrådgiver Barnehage, utdannings og barnevernsavdelingen 32 26 69 46
Wølner, Lisbet-Kari Seniorrådgiver Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 83
Økland, Lise Seniorrådgiver Landbruks og miljøvernavdelingen 32 26 68 04
Øpstad, Ingeborg Klev Seniorkonsulent Kommunal, justis og beredskapsavdelingen 32 26 66 63