Småkraftverk

NVE har forvaltningsmessig ansvar for alle konsesjonspliktige kraftverk. Dette forvaltningsansvaret omfatter hele prosessen, fra meldinger og søknader til oppfølging i byggetiden og tilsyn etter idriftsettelsen. Fylkesmannen skal gi uttalelse i forhold til naturfaglige aspekt.

Les mer i relatert lenke

Kontaktpersoner

Lenker