Nyheter Vassdrag og Vannmiljø

13.04.2018

Kultivering av ferskvannsfisk i Buskerud

Utsetting og kultivering av fisk er omfattet av en rekke lovverk og forskrifter. Bakgrunn og  retningslinjer for slik aktivitet i Buskerud er nå oppsummert i en kultiveringsrapport


05.12.2017

Vurdering av utsettingspålegg av ørret i Randselva

{PagePropertyPlugin}

23.08.2017

Brudd på fiskereglene for kreps i Steinsfjorden

{PagePropertyPlugin}

09.08.2017

Klart for fiske etter edelkreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Edelkrepsen er ettertraktet. Flere trusler, bl.a. krepsepest, gjør arten utsatt. En del regler må derfor overholdes under krepsefiske. Krepsefiske er generelt tillatt fra 6. august til 15. september. I Steinsfjorden og Tyrifjorden starter krepsefisket 10. august kl. 18:00 og varer til 17. august.


05.07.2017

Forslag til endring av utsettingspålegget i Varaldsetvatnet i Hol

Fylkesmannen foreslår endring i utsettingspålegget i Varaldsetvatnet i Hol til 600 ørret i lengdeintervallet 17-20 cm.


14.06.2017

Fastsettelse av utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein

Rettighetshaverne til Øvre Hein klaget på Fylkesmannens pålegg for tiltak i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner.  Merknadene gikk på at biotoptiltak også måtte omfatte elva nedstrøms Øvre Hein.


09.05.2017

Dispensasjon for fiske med kilenot i Tyrifjorden

{PagePropertyPlugin}

09.05.2017

Fiske med kilenot i sjøen

{PagePropertyPlugin}

08.05.2017

Forurensning fra kunstgressbaner

Naturvernforbundet i Eiker har sendt bekymringsmelding i forhold til forurensning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Fylkesmannen er enig at dette kan utgjøre en ikke ubetydelig forurensningskilde til omkringliggende miljø, inkludert vassdrag.


31.03.2017

Varsel om endring av utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein

{PagePropertyPlugin}

Flere nyheter