Miljøkart er tilgjengelig via App

Nå er kart for Miljøstatus  tilgjengelig via App-en Miljøstatus kart. App-en er utviklet av Klif for iPhone, iPod touch og iPad.

Her finner du informasjon om dyr, planter, kulturminner, forurensning o.l., inkludert naturtyper og nøkkelområder som er kartlagt i nasjonalt program.

Les mer i relatert lenke