{PagePropertyPlugin}

Bakgrunn
Statkraft Tofte AS planlegger å etablere et anlegg for produksjon av flis fra rent trevirke påTofte i Hurum. Flisen skal brukes som biobrensel. Fliskuttingen skal foregå utendørs, på området der Södra Tofte AS tidligere har drevet papir- og tremassefabrikk. Virksomheten planlegger transportere råvarer inn med lastebil og båt, og flis ut med båt. 

Frist for klage på vedtaket er utsatt til 3. mai 2016.

Les Fylkesmannens vedtak her.

Les Tillatelsen her