Ytterligere forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

Fylkesmannen i Oppland har igjen forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Vedtaket er gjort i samråd med Fylkesmannen i Buskerud og med grunnlag i fotodokumentasjon på et viltkamera sist natt. Det er ikke påvist nye skader på husdyr, men det er fortsatt skadepotensiale i området.

Tillatelsen gjelder fram til fredag 3. august 2018 kl. 12.