Skadefellingstillatelse på ulv i Flå og Nes

Fylkesmannen har på bakgrunn av søknad gitt fellingstillatelse på én ulv i deler av kommunene Flå og Nes. Fellingstillatelsen varer frem til onsdag 15. august 2018 kl. 12:00. 

Natt til onsdag 8. august ble det tatt bilde av ulv av et viltkamera ved Siggeset sør i Nes kommune nær kommunegrensen til Flå. Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte kameraplassen på kvelden den 8. august og har dokumentert at det dreier seg om ulv. Den 30. juli ble det undersøkt to sau med skader ved Buvatnet lenger nord i Nes kommune. Disse ble i første omgang vurdert til ulv-usikker, men på bakgrunn av ny vurdering av skadene den 8. august antar SNO nå at det dreier seg om skader fra ulv. 

Etter søknad har Fylkesmannen på bakgrunn av dette og ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i dette området hvor det er flere tusen sau på utmarksbeite, iverksatt skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Flå og Nes kommuner, øst for riksvei 7 / Hallingdalselve. 

Vedtaket er tilgjengelig for nedlastning på Miljøvedtaksregisteret (https://miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=29340)

 

Ulv i Nordmarka

Samtidig har det i sommer vært gjentatte skader på sau og observasjoner av ulv i Opplands og Buskeruds del av Nordmarka. Siste observasjoner er på viltkamera 20. juli og 29. juli, men det har ikke vært registrert skader siden 5. juli. Ut i fra at det var forholdvis lenge siden siste skade på sau i området, ga Fylkesmannen i Oppland i samråd med Fylkesmannen i Buskerud avslag på søknad om forlenget skadefellingstillatelse tirsdag denne uken. Samtidig ble det gitt tilsagn om midler til ekstraordinær oppfølgning/ettersyn av bl.a. viltkameraer i området for å følge situasjonen videre. 

Vedtaket er tilgjengelig på Miljøvedtaksregisteret (https://miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=28842).

Kontaktpersoner