Fellingstillatelse på én ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland

Fylkesmannen har på bakgrunn av søknad gitt fellingstillatelse på én ulv i de deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland som omfatter Nordmarka. Fellingstillatelsen gjelder fram til fredag 7. september kl. 12.00.

Fellingstillatelsen er gitt med bakgrunn i muntlig søknad fra Ringerike og Hole beitelag mottatt 3. september 2018, tidligere skader og dokumentasjoner på ulv i beiteområdene og nytt skadetilfelle i Nordmarka (nord for Oppkuven i Ringerike) 2. september 2018. Skadetilfellet er av Statens naturoppsyn vurdert som Antatt ulv. Det er da påvist 22 dokumenterte/antatte skader siden 21. mai i år.

På bakgrunn av dette og ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i dette området, har Fylkesmannen iverksatt skadefellingstillatelse på én -1- ulv i de deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland som omfatter Nordmarka.

Vedtaket er tilgjengelig for nedlastning på Miljøvedtaksregisteret.