Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommune

Fylkesmannen i Oppland forlenger fellingstillatelsen fram til mandag 16. juli 2018 kl. 12.00.