Ny fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

Med grunnlag i ny påvist skade på sau er det igjen gitt fellingstillatelse på en ulv i Nordmarka. Tillatelsen gjelder fram til mandag 24. september kl. 12.

Det ble søndag 16. september avdekket en fersk skade på en søye i Lunner kommune i Oppland. Skaden ble av Statens naturoppsyn vurdert til å være fra ulv. Landbrukskontoret på Hadeland søkte om fellingstillatelse, og i samråd med Fylkesmannen i Buskerud ga Fylkesmannen i Oppland tillatelse til å felle en skadegjørende ulv.

Det har gjennom hele sommeren vært tap av sau til ulv i områder på begge sider av fylkesgrensa nord i Nordmarka, og det har vært avdekket ulv på viltkamera flere ganger. Sauesanking pågår, men som følge av den tørre sommeren er sankingen i deler av området noe utsatt. Det er derfor fortsatt sau på utmark i området, og selv om de registrerte skadene er forholdsvis begrensede, mener fylkesmennene det fortsatt er skadepotensiale i området.

Vedtaket finnes i Miljøvedtaksregisteret.