Telefonmøte i Rovviltnemnda 19. juni 2018

Rovviltnemnda i region 2 avholder telefonmøte tirsdag 19. juni kl 8.30.

Hovedsaken i møtet blir vurdering av kvote for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019. 

Saksdokumentene finner du til høyre på denne siden.