Telefonmøte i Rovviltnemnda 18. august 2017

Rovviltnemnda i region 2 avholder telefonmøte fredag 18. august kl 8.30.

Hovedsaken i møtet er vurdering av lisensfelling av brunbjørn i 2017.

Saksdokumentene finner du til høyre på denne siden.