Telefonmøte i Rovviltnemnda 16. mai 2018

Rovviltnemnda i region 2 avholder telefonmøte onsdag 16. mai kl 8.30. 

Hovedsaken i møtet er kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2018/2019. 

Saksdokumentene finner du til høyre på denne siden.