Møte i Rovviltnemnda 8. februar 2018

Rovviltnemnda avholder ordinært møte på Sandefjord Motor Hotel torsdag 8. februar 2018.

Hovedsakene som skal behandles i møtet er:

  • Budsjettet for 2018 - fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift av rovviltnemnda og sekretariatet
  • Høring på endringer i rovviltforskriften - lisensfellingsperiode for ulv

Saksdokumentene ligger under Dokumenter på høyresiden her.