Aktuelt

Kontaktpersoner Rovviltemnda 2016-2019
Faste medlemmer

Jørund A. Ruud
Knut A. Austad
Beate Marie Dahl Eide
Kåre Pettersen
Anne Sandum 

Varamedlemmer
Gro Bråten
Edvard Mæland
Tone Berge Hansen
Trond Johansen
Ellen Eriksen


Sekretariat, Fylkesmannen i Buskerud
Even Knutsen, landbruks- og miljøvernavdelingen
Marit S. Hoen, landbruks- og miljøvernavdelingen
Olav T. Haaverstad, landbruks- og miljøvernavdelingen


Møtereferater/protokoller

Møtedatoer 2018
8. februar - Sandefjord
20. mars - telefonmøte - AVLYST!
16. mai - telefonmøte
19. juni - telefonmøte
17. august - telefonmøte - AVLYST!
12. - 13. november - Sandefjord
10. desember - telefonmøte


Møtedatoer 2017
6. januar - Sandefjord
31. mars - Lampeland
12. mai - telefonmøte
16. juni - telefonmøte
18. august - telefonmøte
8.-9. november, Telem.