Ny fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

På bakgrunn av ny dokumentert skade på sau i Nordmarka på grensen mellom Jevnaker og Lunner, er det igjen åpnet for skadefelling av ulv i området. 

Statens naturoppsyn dokumenterte onsdag ny skade på sau (ett lam) forårsaket av ulv. Kadaveret var ca. ett døgn gammelt og ble funnet på utmarksbeite vest for Mylla på grensen mellom Jevnaker og Lunner i Nordmarka. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i Oppland i samråd med Fylkesmannen i Buskerud gitt ny skadefellingstillatelse på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran. Tillatelsen gjelder fram til tirsdag 12. juni kl. 12. Fellingsforsøket ledes av fellingsleder på Hadeland. 

Vedtak om iverksettelse av fellingsvedtak finnes i Miljøvedtaksregisteret.