Lisensfelling av jerv avsluttet

Perioden for lisensfelling av jerv gikk frem til og med 15. februar. Det ble ikke felt jerv i lisenfellingsperioden i rovviltregion 2. 

Rovviltnemnda i region 2 fastsatte i 2017 en kvote for lisensfelling av jerv på to dyr i regionen i 2017/2018. Lisensfellingsperioden gikk fra 10. september 2017 frem til og med 15. februar 2018. 

Det ble ikke felt jerv i Buskerud eller rovviltregion 2 forøvrig under lisensfellingsperioden. Det er heller ikke dokumentert at det har vært jerv i Buskerud i denne perioden. 

Det er lisensjakt på ulv i regionen frem til 31. mars 2018. Gjenstående kvote er per dags dato på to dyr. Det er ikke dokumentert ulv i regionen i denne perioden. 

Gjenstående kvoter for lisensfelling og kvotejakt kan sjekkes på Fylkesmannens telefonsvarer med telefonummer 32 26 67 00. 

Kontaktpersoner