Kvoter for lisensfelling av jerv og ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i dag vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019.

Rovviltnemnda har i møte 19. juni vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2018/2019. Kvoten er på to dyr for hver av artene og gjelder felles for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

Lisensfelling er et skademotivert virkemiddel for å hindre framtidige tap av bufe ved å regulere utbredelsen av rovdyra i tråd med en arealdifferensiert forvaltning og nasjonale bestandsmål for de ulike regionene. Rovviltregion 2 har ikke nasjonalt fastsatte mål om yngling av jerv eller ulv. 

Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september - 15. februar og for ulv 1. oktober - 31. mars. Utøvelse av lisensfelling krever grunneiers tillatelse og jegeren må registrere seg som lisensjeger i Jegerregisteret.