Hopp til innhold

Aktuelt

Informasjon om status på jaktas gang får du på aut. telefonsvarer:
32 26 67 00

Varsel om felt dyr skal gis på tlf.nr.:
975 70 975 (Statens naturoppsyn) og
480 26 848 (Fylkesmannen)