Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid.

28.09.2017

Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden starter søndag 1. oktober 2017 og varer ut mars 2018 om ikke kvoten fylles tidligere.


08.09.2017

Lisensfelling på jerv starter 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden varer fra 10. september 2017 til og med 15. februar 2018.


03.02.2017

Gaupejakta 2017 er avsluttet

Gaupejakta i rovviltregion 2 er avsluttet etter at hunndyrkvoten ble fylt den 2. februar. Totalt ble det skutt 5 dyr i regionen, hvorav 2 voksne hunndyr og 3 hanndyr.


30.01.2017

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Rovviltnemnda i region 2 har bestemt at det kan jaktes på 3 gauper i Buskerud fra jaktstart 1. februar.


30.01.2017

Gaupejakta 2017

Status per 2. februar kl 17.30:

Hunndyrkvoten er fylt og jakta er avsluttet i hele rovviltregion 2. 

Se dokument i menyen til høyre for resultatet fra årets jakt.


09.11.2016

Kvotejakt på gaupe i 2017

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2017. Kvoten ble satt til 10 gauper, hvorav to hunndyr ett år eller eldre. To dyr holdes tilbake som reservekvote. Kvotejakta varer i to måneder med start 1. februar.


06.10.2016

Ulv skutt i Aust-Agder

En ulv ble skutt under lisensfelling ved Oland i Froland kommune på formiddagen 6. oktober.


29.09.2016

Lisensfelling på ulv starter 1. oktober - nærmere bestemmelser

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2016/2017. Fellingsperioden varer fra 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017. Her følger nærmere bestemmelser for lisensfellingen.


08.09.2016

Lisensfelling på jerv starter 10. september - nærmere bestemmelser

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2016/2017. Fellingsperioden varer fra 10. september 2016 til og med 15. februar 2017. Her følger nærmere bestemmelser for lisensfellingen.


07.04.2016

23 gauper felt i rovviltregion 2

Årets jakt på gaupe er avsluttet. 20 dyr av en kvote på 25 ble felt. I tillegg ble tre dyr felt i området med kvotefri jakt. Det ble felt åtte voksne hunndyr, hvorav ett i kvotefritt område. Hunndyrkvoten var på åtte.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Lenker