Forlenget skadefellingstillatelse på ulv i Ringerike og Hole

Med grunnlag i nye dokumentasjoner på at det fortsatt er ulv i grenseområdene mellom Jevnaker og Ringerike i Nordmarka er fellingstillatelsen forlenget.

I løpet av de siste nettene har to ulike viltkameraer fanget opp ulv i området. Tidligere fellingstillatelse på én ulv som gikk ut i dag er derfor nå forlenget fram til onsdag 6. juni kl. 12. Fellingsforsøket ledes av fellingsleder på Hadeland og har deltakelse også fra fellingslagene i Ringerike og Hole.