Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Landbruks-, dyrevelferd- og miljøvirkemidler skal samlet bidra til måloppnåelse.

Fylkesmannen behandler søknadene om forebyggende og konfliktdempende tiltak (se forskriften her) innenfor rovviltnemnda i Region 2 sin budsjettdisponering og forvaltningsplan. I Buskerud er fristen 15. februar for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak).

Søknadene skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Direkte tapsreduserende tiltak
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standader er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestem i vedtak om tilskudd.

Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

05.12.2017

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2018

Fristen for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. januar.


16.01.2017

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2017

Fristen for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar.


06.01.2016

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2016

Fristen for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar.


17.12.2014

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2015

{PagePropertyPlugin}


Kontaktpersoner

Aktuelt

Søknad og søknadsfrist


Søknader om midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. februar.

 

Relaterte lenker

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

 

Relaterte dokumenter

Standard for rovdyravvisende gjerder
Standard for beredskapsarealer
Standard for tidlig nedsanking
Standard for bruk av vokterhunder