Erstatning

I tilfeller der tap av husdyr eller tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreier etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader.

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november og for tamrein 1. april. Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen.

Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status "antatt" og "dokumentert" tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Det er krav om elektronisk søknad gjennom søknadssenteret. Søkeren må her registrere seg med enkle personopplysninger og vil få et passord tilsendt på epost. Elektronisk søknad sparer søkeren for tid, sikrer mer korrekte opplysninger og  sparer Fylkesmannen for arbeid med å registrere søknaden.

19.12.2017

Erstatninger for tap til rovvilt i 2017

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 53 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2017. Søknadsfristen var 1. november. Antall søknader var på samme nivå som i 2016, men noen flere sauer og lam ble erstattet.


10.11.2017

Fortsatt lave tap til rovvilt

Fylkesmannen har mottatt 53 søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2017. Samlet erstatningskrav er 1054 sauer. Det er omtrent samme omfang som i fjor.


27.09.2017

Erstatning for tap av husdyr til rovvilt

Nå kan du sende inn søknad om erstatning for tap av husdyr til rovvilt i 2017. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.


14.11.2016

Reduserte tap til rovvilt

Fylkesmannen har mottatt 55 søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2016. Samlet erstatningskrav er 1013 sauer. Det er en nedgang på 40 % fra i fjor.


14.10.2015

Søknadsfrist for erstatning av rovviltskade på husdyr er 1. november

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.


16.12.2014

Reduserte rovvilterstatninger

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 98 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2014. Søknadsfristen var 1. november. Antall søknader var noe lavere enn i 2013 (ti færre).


17.10.2014

Søknadsfrist for erstatning av rovviltskade på husdyr er 1. november

Søknad om erstatning for rovvilskader på husdyr i Buskerud i 2014 må fremmes elektronisk innen 1. november.


12.06.2014

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Klima- og miljødepartementet har vedtatt revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.


20.12.2013

Økte erstatninger for tap til rovvilt

 

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 108 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt i 2013. Søknadsfristen var 1. november. Antall søknader var på tilnærmet samme nivå som 2012.


14.10.2013

Søknad om rovvilterstatning 2013

Søknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1.november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside.Kontaktpersoner

Aktuelt

Søknad og søknadsfrist

Søknader om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.

Relaterte dokumenter

Forskrift om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt