Hopp til innhold

Aktuelt

Søknad og søknadsfrist

Søknader om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. november.

Relaterte dokumenter

Forskrift om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt