Hopp til innhold

Aktuelt

Fylkesmannens beredskapstelefon rovvilt, mobil 480 26 848, er operativ i beitesesongen fra og med 2. mai til og med 15. oktober og under kvotejakt/lisensfelling. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Telefonsvarer for kvote under lisensfelling/kvotejakt - telefon 32 26 67 00

Rovviltkontakter i Buskerud

Rovdyrinformasjon til beitebrukere

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader