Hopp til innhold

Aktuelt

Fylkesmannens beredskapstelefon rovvilt, mobil 480 26 848, er operativ i perioden fra og med 15. mai til og med 15. oktober. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Rovviltkontakter i Buskerud

Rovdyrinformasjon til beitebrukere

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader