{PagePropertyPlugin}

Lindum AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til drift etter forurensningsloven til drift av eksisterende gjenvinningsstasjoner i Røyken, i Modum og i Nedre Eiker kommune. Fylkesmannen viderefører eksisterende utslippstillatelse for gjenvinningsstasjonene over til Lindum AS. Tillatelsen er supplert med nye vilkår for finansiell sikkerhet, omlasting, lukt og måleprogram