Meldeskjemaer for forskriftsstyrte virksomheter

I forurensningsforskriften er det flere kapitler med krav til spesifikke industrivirksomheter. Ved oppstart eller endring av slike virksomheter skal Fylkesmannen ha melding. Her finner du meldeskjemaer for kapitlene 24, 27, 28, 29 og 30.

1. januar 2010 trådte følgende kapitler i forurensningsforskriften i kraft:

Kapittel 24 om forurensninger fra asfaltverk
Kapittel 27 om forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler (inkluderer fyringsenheter)
Kapittel 28 om forurensninger fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling
Kapittel 29 om forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)
Kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel 

I alle kapitlene er det krav om å sende inn melding til Fylkesmannen i god tid før oppstart eller endringer av slike virksomheter. Meldeskjemaene finner du til høyre.

 

Bilde: Hokksund knuseverk (foto: Fylkesmannen i Buskerud)