Fellesmøte for forvaltning av Hardangervidda

Hardangervidda
Hardangervidda (Foto: Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud)

Årets Fellesmøte for forvaltning av Hardangervidda nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder ble arrangert på Geilo 30.-31. mai 2017.

Programmet for årets Fellesmøte samt alle presentasjonene som ble holdt er å finne i fanen til høyre.

I år var det Fylkesmannen i Buskerud som arrangerte Fellesmøtet, mens neste år blir det Fylkesmannen i Hordaland som vil stå for regien.