Kasserte kjøretøy

Stablede biler ved behandlingsanlegg for kasserte biler med tillatelse etter ForurensningslovenDen som driver behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, må ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Som et minimum skal kravene i vedlegg 1 til kap 4 i avfallsforskriften om kasserte kjøretøy tilfredsstilles.

 

Forurensningsloven § 11

Avfallsforskriften kap 4, vedlegg 1

 

For mer informasjon om kasserte kjøretøy, se www.miljostatus.no.

10.06.2015

Dom har falt i GBL-saken

Fylkesmannen anmeldte GBL AS for brudd på forurensingsloven i 2013. Saken ble behandlet i Modum, Sigdal og Eiker Tingrett 26. og 27. mai 2015. 3. juni 2015 kom dommen.


04.05.2015

Kontroll av biloppsamlingsplasser i mai 2015

Fylkesmannen vil i mai i uke 19 og 21 gjennomføre kontroll av utvalgte biloppsamlingsplasser i Buskerud. Kontrollene er en del av en landsomfattende aksjon i regi av miljødirektoratet og Fylkesmennene. Det er i første rekke biloppsamlingsplasser med tillatelse etter forurensningsloven som får besøk. Videre i 2015 vil vi også ha fokus på andre anlegg i biloppsamlerbransjen som krever særskilt oppfølging.


08.04.2015

Høring av søknad om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker

Multi Parts AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Industriveien, i Hokksund i Øvre Eiker. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden innen 11. mai 2015.


10.12.2013

Oppryddingen ved GBL AS-Dalegården er ferdig

Torsdag 5. desember var Fylkesmannen på sluttbefaring ved Gulbrandsen Billakkering Bildeler AS (GBL), sammen med Øvre Eiker kommune og Hellik Teigen AS. GBL var også til stede under befaringen.


04.12.2013

Miljødirektoratet opprettholder Fylkesmannens vedtak om tvangsopprydding ved GBL

Klage fra Gulbrandsen Billakkering Bildeler AS (GBL) om tvangsopprydding ved Dalegården er ikke tatt til følge.


27.06.2013

Oppryddingen ved Berghs karosseriverksted er ferdig

Etter befaring er Fylkesmannen fornøyd med opprydning av området.


14.06.2013

Fylkesmannen gjennomfører opprydding ved Berghs karosseriverksted

Torsdag 13. juni startet bortkjøring av kasserte kjøretøy og annet forurensende avfall ved Berghs karosseriverksted i Øvre Eiker kommune.Aktuelt