Skogskader

Skogskader er et bredt fagfelt som omhandler skader forårsaket av insekter, sopper, dyr, klima oa. Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av slike skader.

Skogeier er ansvarleg for at hogst, framdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskadar eller andre skadar på skog.

Ansvar og tiltak er gitt i Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 4: Tiltak mot skader på skog

AktueltKontaktperson

Rune Groven
32 26 67 32


Relaterte lenker

Skogskader på nett