Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medvirke til økt økologisk matproduksjon, og seks foregangsfylker har fått et særskilt ansvar for å medvirke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

De seks foregangsfylkene har følgende satsingsområder:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levende matjord - Buskerud
  • Økologisk melk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhusholdninger – Oslo og Akershus og Østfold

Vis mer


11.09.2018

ØKOUKA 2018

ØKOUKA arrangeres nå for femte gang i Buskerud, og Fylkesmannen deltar med ulike arrangement. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler råvarer, kunnskap og inspirasjon.


06.04.2018

Ønsker du å delta på Sveriges største øko-samling?

Sveriges og Nord-Europas største fagdag om økologisk landbruk arrangeres 19. juni på Slätte gård i Töreboda.


19.03.2018

Åpent fagmøte om jord torsdag 5. april

Bli med på åpent fagmøte om jord torsdag 5. april kl. 11-16 på Statens hus i Drammen.


12.03.2018

Jord skapte liv!

At matjord er en levende organisme, er noe de færreste av oss tenker på. Fylkesmannen jobber for å øke forståelsen og kunnskapen om den levende matjorda og hadde dette som tema for barnehage- og SFO-ansatte.


07.03.2018

Buskerud på topp med rankekompostering i landbruket

Buskerud er i dag det fylket i landet med flest rankekompostvendere, og organisk gårdsavfall er blitt en viktig ressurs for mange gårdsbruk.


11.12.2017

Vel blåst for kursdeltakere i andelslandbruk!

Nærmere 30 kursdeltakere fra ulike andelslandbruk rundt hele Oslofjordområdet, har nå gjennomført et todagers kurs i økologisk grønnsakdyrking.


25.08.2017

Matens opprinnelse - en utstilling om det du spiser

Vet du hvor mange rødbeter det produseres i Norge hvert år, eller hvor mange råtne blader en meitemark klarer å spise i løpet av sommeren? Blir det flere eller færre øko-bønder i Norge i fremtiden, og finnes det roboter vi kan bruke på gården?


20.07.2017

ØKOUKA 2017

Stafettpinnen for ØKOUKA Buskerud har havnet hos faglagene i Buskerud. Utfordringen har de tatt på strak arm og de er godt i gang med forberedelsene til årets ØKOUKA 2017 som gjennomføres 22. - 30. september.


12.07.2017

Grønn glede med barn

I år har det har vært stor interesse for Fylkesmannens grønne kurs for barnehage- og skoleansatte. Kursene har bidratt til opprettelse, utvidelse og ikke minst forankring av arbeidet som en naturlig del av barnehage- og skolehverdagen rundt om i fylket. 


07.07.2017

Levende matjorduke

Økologisk foregangsfylke og Økouka Buskerud inviterer til "Levende Matjorduke" 25. - 29. september 2017 på Evje gård i Sigdal. Benytt muligheten til å ta "Jordlappen"!


Flere nyheter