Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


22.11.2017

Lærerik dag for andelslandbruket

Nærmere 30 deltakere var samlet til kurs i økologisk grønnsakdyrking for andelslandbruk i Østlandsregionen. Kursdeltakerne var veldig godt fornøyde, og en av dem uttrykte:
«Dette er det beste kurset jeg har vært på».


10.11.2017

Bygdeutviklingsprisen 2017 er delt ut

Fylkesmannen i Buskerud gratulerer årets vinner av Bygdeutviklingsprisen i Buskerud!


20.10.2017

Utmarksbeite – et viktig bidrag til økt matproduksjon

Tirsdag 17. oktober var ca. 50 deltakere samlet til fagdag om beitebruksplanlegging. Det var mange gode tips for kommuner og beitelag til hvordan de praktisk kan lage gode beitebruksplaner.


27.09.2017

Fem gullmedaljer!

Lokalmatprodusentene fra Buskerud gjorde seg bemerket ved å få tildelt flere gull-, sølv- og bronsemedaljer under årets Matstreif.


27.09.2017

Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en ny veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


31.01.2017

Stor oppmerksomhet

Deltagerne under årets Grüne Woche i Berlin har fått stor oppmerksomhet med mange og allsidige presseoppslag. Med tusenvis av besøkende innom den norske standen daglig hadde deltagerne hektiske, men lærerike dager. 


11.01.2017

IGW deltagerne møtte pressen

Det er bare en drøy uke til de fem IGW deltagerne fra Buskerud, Gard W. Karlsnes, Anders Næss, Live Svalastog Skinnes, Felix Eppner og Trine Sørensen, reiser til Berlin for å møte en halv million matglade og reiselystne tyskere. I går møtte de pressen for å fortelle om sine forventninger til deltagelsen.


02.12.2016

Eventyrlig mulighet!

Aass Bryggeri, Økologisk spesialkorn, Bryllupsbygda, Sundvolden Hotel og Kleivstua er valgt ut til å representer Norge og Buskerud under verdens største mat- og reiselivsmesse - Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2017.


20.09.2016

Ønsker du midler til "Investering og bedriftsutvikling i landbruket" i Buskerud?

Da er tiden inne for å melde fra til landbrukskontoret om ditt prosjekt. Stor etterspørsel etter midlene, gjør at Innovasjon Norge (IN) Buskerud og Vestfold ønsker oversikt over aktuelle tiltak i 2017 allerede nå.


30.05.2016

Medvind for andelslandbruket i Buskerud

Etableringen og interessen for andelslandbruk har skutt fart. I 2015 tok det rett og slett
av, og nå er det over 50 registrerte gårder som driver andelslandbruk i Norge. Åtte av disse er i Buskerud.


Flere nyheter