Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


09.11.2018

Medaljedryss til Buskerud-bedrifter i oste-VM

Produsenter fra Buskerud gjorde det strålende i oste-VM som ble avholdt i Bergen 2. – 3. november. Hele 15 medaljer, hvorav én gull, sju sølv og sju bronse til Buskerud er intet mindre enn formidabelt.


06.11.2018

ASK Gård Foredling vant pris

Ask Gård Foredling fikk Bygdeutviklingsprisen i Landbruket i Buskerud for 2018. Vi gratulerer prisvinneren!


01.10.2018

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken ute på høring

Oslo og Vikens første regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) ble sendt ut på høring 25. september. RBU med de underliggende delprogrammene inneholder planer for hvordan den nasjonale landbrukspolitikken skal følges opp i den nye regionen i perioden 2019 - 2022.


26.09.2018

Ønsker kandidater til Gründerpris for 2019

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Svein Bjerke bosatt på Røyse ble hedret med prisen i år for sin ide og arbeidet med VARMA som selger norsk ved og tilknyttede vedprodukter.


24.09.2018

Nasjonal veileder: Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling

Regjeringen ønsker gjennom å styrke hesteholdet og legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping med hest i Norge.


22.11.2017

Lærerik dag for andelslandbruket

Nærmere 30 deltakere var samlet til kurs i økologisk grønnsakdyrking for andelslandbruk i Østlandsregionen. Kursdeltakerne var veldig godt fornøyde, og en av dem uttrykte:
«Dette er det beste kurset jeg har vært på».


10.11.2017

Bygdeutviklingsprisen 2017 er delt ut

Fylkesmannen i Buskerud gratulerer årets vinner av Bygdeutviklingsprisen i Buskerud!


20.10.2017

Utmarksbeite – et viktig bidrag til økt matproduksjon

Tirsdag 17. oktober var ca. 50 deltakere samlet til fagdag om beitebruksplanlegging. Det var mange gode tips for kommuner og beitelag til hvordan de praktisk kan lage gode beitebruksplaner.


27.09.2017

Fem gullmedaljer!

Lokalmatprodusentene fra Buskerud gjorde seg bemerket ved å få tildelt flere gull-, sølv- og bronsemedaljer under årets Matstreif.


27.09.2017

Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en ny veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


Flere nyheter