Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud

Ryghsetra er et kulturlandskap med nasjonal verdi på grunn av slåtteenger med svært rik flora. Foto: Bård Bredesen
Ryghsetra er et kulturlandskap med nasjonal verdi på grunn av slåtteenger med svært rik flora. Foto: Bård Bredesen

Prosjektet Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud ble gjennomført i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune i perioden 1992 til 1995.

Originalfilen til rapporten fra dette arbeidet, Rapport nr. 5 - 1999, finnes dessverre ikke lenger. Rapporten er på hele 144 sider og inneholder rikelig med fargebilder og kart. Filen vi får ved skanning blir dermed svært stor.

Vi har derfor sett oss nødt til å dele rapporten i flere pdf-filer. Ved bruk bør alle lese "Forside, innledning, materiale og metoder" og "Sammendrag og skjøtselstiltak". Forøvrig velger dere den eller de kommunene dere er interessert i.

God lesing!

Innhold:

Kontaktpersoner