Gårdskompostering - veiledning og loggføring

Det er registreringspliktig å lage gårdskomposter over 1 tonn tørrstoff, med mindre de bare består av hage- og parkavfall. Formålet er å begrense faren for spredning  av farlige skadegjørere, uønsket smitte og avrenning av næringsstoffer gjennom en forsvarlig komposteringsprosess.

Vedlagt finner dere skjema for å registrere hvilke råvarer dere tar inn i komposten og en logg/ utvidet logg for ulike målinger gjennom komposteringsprosessen (temp., fuktighet, lukt mm.). Skjemaene finnes i både word og pdf. Så velger dere selv om dere vil føre på papir eller elektronisk.

Veiledningen som er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud og Norsk Landbruksrådgiving, inneholder tips om plassering og sammensetning av komposten, hva som skal loggføres og gjeldende regelverk.