Matproduksjon

Fylkesmannen er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge.  

Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Fylkesmannen samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


27.09.2018

Inspirasjonsseminarer om "Mat og måltidsglede for eldre"

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer i høst til seks inspirasjonsdager rundt om i landet med tema matglede for eldre. Seminarene er for ansatte som arbeider med mat og eldreomsorg både i privat og offentlig sektor.


25.04.2016

Gylne måltidsøyeblikk - utlysning av konkurranse

Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» som skal øke oppmerksomheten på betydningen maten og rammene for måltidene har for eldre på institusjon.


16.03.2016

Ringvirkninger etter Gylne måltidsøyeblikk

Buskerudvinneren i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk, Flesbergtunet Bo- og servicesenter, viser vei! Kjøkkensjef Anita Hansen inviterte kollegaer fra de andre institusjonene i Kongsbergregionen til Lampeland for felles inspirasjonsdag om baking.


11.08.2015

Invitasjon til konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk» for alle landets syke- og aldersinstitusjoner

Hvilken syke- eller aldersinstitusjoner serverer den mest appetittvekkende maten gjennom en hel uke? Landbruks- og matdepartementet inviterer til fotokonkurranse, og Fylkesmannen skal kåre Buskeruds beste.


10.08.2015

Konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk er i gang i Buskerud!»Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer alle landets sykehjem og aldersinstitusjoner til en konkurranse rundt matglede for eldre. Konkurransen skal øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning for eldre. Statsråden har skrevet brev til samtlige ordførere her i landet der hun ber dem engasjere seg for å bedre institusjonsmaten.

 


07.03.2014

FRAM for utvikling av matnettverk

I Buskerud har vi fire etablerte matnettverk som kommer inn under definisjonen "forpliktende produsentsamarbeid". Hallingkost er det eldste av nettverkene, mens Ringeriksmat er nyopprettet.Aktuelt

Hallingtapas

Hallingtapas