Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd

I 2017 blir det nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd. Nye telledatoer blir 1. mai og 1. oktober. Nye søknadsfrister blir 15. mai og 15. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknadsfristene er absolutte og det blir ikke mulig å levere søknad, med reduksjon i tilskuddet, etter fristen. Når du har levert søknaden, før søknadsfristens utløp, har du likevel mulighet til å gjenåpne søknaden og endre opplysningene i inntil 14 dager, i tilfelle du har glemt noe eller noe er blitt feil. Det vil fortsatt være mulig å søke om dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon kan bare gis i særskilte tilfeller. Det holder ikke å vise til at en har glemt fristen, hadde mye å gjøre eller ikke visste om fristen.

Fra og med 2018 blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars, ikke 1. mai og 15. mai som i overgangsåret 2017.

Det vil bli én, samlet utbetaling. Den kommer i februar 2018.

Søknaden skal leveres elektronisk. Den kan ikke lenger leveres på papir.

Ellers vil det meste være som før for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det skjer ingen endringer i regelverket ut over endringene i telledatoer og søknadsfrister, med mindre det kommer endringer som følge av vårens jordbruksoppgjør.

Utbetalinga etter søknadsomgangen i januar 2017, som var den siste søknadsomgangen etter den gamle forvaltningsmodellen, går som vanlig i juni 2017.


Trykk på tabellen for større bilde.