Erstatning etter offentlig pålegg

Erstatning kan gis til jord- og husdyrforetak som mottar offentlig pålegg fra Mattilsynet.

Formålet med ordningen er å bekjempe planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Ta kontakt med Fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdeling så snart du har mottatt pålegget fra Mattilsynet. Søknadsfristen er 6 måneder etter pålagte tiltak er gjennomført. Mer om ordningen og hvordan du søker finner du hos Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner