Autorisasjonsordningen for plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Kravet gjelder bønder så vel som andre yrkesgrupper.

Om plantevernkursene
Det er to typer kurs; førstegangskurs og fornyingskurs. Førstegangskurset skal ha en teoridel på 12 timer, en 7 timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Ved fornyelse av autorisasjon kreves det et kurs på 7 timer i tillegg til en avsluttende oppgave som må bestås, eller at du gjennomfører det nettbaserte autorisasjonskurset.

Autorisasjonsbevis
For å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må du kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. De vurderer hvem som er berettiget autorisasjon. Deretter vil Mattilsynet sende ut autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave.

Fylkesmannens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs og gjennomføres avsluttende eksamen/oppgave. Fylkesmannens landbruksavdeling retter og registrerer beståtte eksamener/oppgaver i autorisasjonsdatabasen. Kandidater som ikke består eksamen/oppgave, vil få brev om dette.

Autorisasjonskurs i Buskerud 2018

17. februar 2018, klokka 08:15-16:00. Felleskjøpet avd. Kongsberg. Førstegangs- og fornyingskurs. NB! eksamen 19. februar klokka 17:00-18:00. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

13. mars og 20. mars. Førstegangskurs grøntanlegg, kurs over to dager. Eksamen 20. mars. Arrangør: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.

22. mars 2018, klokka 08:15-16:00. Rosthaug vgs. avd. Buskerud. Førstegangs- og fornyingskurs. Eksamen samme dag, klokka 17:00-18:00. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

3. april 2018. Fornyingskurs grøntanlegg. Eksamen samme dag. Arrangør: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.

4. april 2018, klokka 08:15-16:00. Felleskjøpet avd. Gol. Førstegangs- og fornyingskurs. Eksamen samme dag, klokka 17:00-18:00. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

1. november 2018, klokka 08:15-16:00. Rosthaug vgs. avd. Buskerud. Førstegangs- og fornyingskurs. Eksamen samme dag, klokka 17:00-18:00. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

Kontaktinformasjon for påmelding:

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, tlf. 32831010 eller e-post soa@soasenter.no. Merk at de kjører kurs for Grøntanlegg. 

Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Ingrid B. Terum, mobil 91116080 eller e-post IngridT@naeringogsamfunn.no

 

Dersom du skal fornye autorisasjonen din så kan du ta autorisasjonskurset som nettbasert kurs. Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon finner du på nettsiden til Mattilsynet.

05.01.2016

Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon

Mattilsynet har nå lansert nettbasert autorisasjonskurs for deg som trenger å fornye godkjenningen din for kjøp og bruk av plantevernmidler.