Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


09.11.2018

Medaljedryss til Buskerud-bedrifter i oste-VM

Produsenter fra Buskerud gjorde det strålende i oste-VM som ble avholdt i Bergen 2. – 3. november. Hele 15 medaljer, hvorav én gull, sju sølv og sju bronse til Buskerud er intet mindre enn formidabelt.


06.11.2018

ASK Gård Foredling vant pris

Ask Gård Foredling fikk Bygdeutviklingsprisen i Landbruket i Buskerud for 2018. Vi gratulerer prisvinneren!


22.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


19.10.2018

Søknadsfristen for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt er 31.10.2018

Før innsending av søknad må årets avling dokumenteres så langt det lar seg gjøre.


01.10.2018

Høring av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken


01.10.2018

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken ute på høring

Oslo og Vikens første regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) ble sendt ut på høring 25. september. RBU med de underliggende delprogrammene inneholder planer for hvordan den nasjonale landbrukspolitikken skal følges opp i den nye regionen i perioden 2019 - 2022.


27.09.2018

Inspirasjonsseminarer om "Mat og måltidsglede for eldre"

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer i høst til seks inspirasjonsdager rundt om i landet med tema matglede for eldre. Seminarene er for ansatte som arbeider med mat og eldreomsorg både i privat og offentlig sektor.


26.09.2018

Ønsker kandidater til Gründerpris for 2019

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Svein Bjerke bosatt på Røyse ble hedret med prisen i år for sin ide og arbeidet med VARMA som selger norsk ved og tilknyttede vedprodukter.


24.09.2018

Nasjonal veileder: Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling

Regjeringen ønsker gjennom å styrke hesteholdet og legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping med hest i Norge.


11.09.2018

ØKOUKA 2018

ØKOUKA arrangeres nå for femte gang i Buskerud, og Fylkesmannen deltar med ulike arrangement. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler råvarer, kunnskap og inspirasjon.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel