Fagsamling for tilskudds- og erstatningsordningene innen jordbruk

Dato:
6. mars 09:00 - 15:30
Sted:
Sole gjestegård, Noresund
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
26.02.2018 23:00:00

Tema på fagsamlinga blir evaluering av eStil-PT, drøfting av grunnvilkåret om vanlig jordbruksproduksjon for produksjonstilskudd, informasjon om og innspill til revisjon av regionalt miljøprogram og regionalt næringsprogram.

Deltakeravgiften er kr 1 000 inkl. lunsj.

Les mer i vedlagt program for samlingen.

Dato:
6. mars 09:00 - 15:30
Sted:
Sole gjestegård, Noresund
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
26.02.2018 23:00:00

Kontaktpersoner