Kurs- og konferansekalender

Fylkesmannen i Buskerud inviterer herved til sensorskolering i norskfor sensorer i grunnskolen og grunnskolen for voksne. Skoleringen er et tilbud for de som har takket ja til sensoroppdrag våren 2018.

 

Sensorskoleringen skal gi sensorene et faglig løft i elevvurdering og skal sikre kvaliteten på vurderingen av eksamensbesvarelser til elever i grunnskolen, elever grunnskolen for voksne og voksne privatister. Skoleringen tar utgangspunkt i vårens eksamen og er praktisk lagt opp med vurdering av reelle elevbesvarelser.

Vedlagt følger foreløpig program for dagen.

Kurs- og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen i Buskerud. Skolene/kommunene må selv dekke vikarutgifter.

Påmelding gjøres elektronisk på Fylkesmannens hjemmeside innen 15. mai 2018.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
15. nov 46 Anne Hermansen Invitasjon til fagdag for barnehagemyndigheten Comfort Hotel Union Brygge
14. nov 46 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Fagdag for økonomiske rådgivere i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold Bjørvika møtesenter
12. nov - 13. nov 46 Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen 2018 Sundvolden hotel, Hole
12. nov 46 Lier-, Øvre Eiker- og Krødsherad kommuner, Fylkesmannen i Buskerud Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse Modum Bad - Kildehuset
08. nov 45 Fylkesmannen i Buskerud Planseminar 2018 Quality Grand Hotel Kongsberg
08. nov 45 KoRus Sør, Fylkesmannen i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder Riktig bruk av tvang i rusfeltet Quality Hotel Tønsberg
oktober 2018
25. okt 43 Marion Prytz Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø Scandic Ambassadeur Drammen
18. okt 42 Fylkesmannen i Buskerud og RVTS Sør Fagdag 2 om selvmordsforebygging Sundvolden Hotell
17. okt 42 Fylkesmannen i Buskerud og RVTS Sør Fagdag 1 om selvmordsforebygging Sundvolden Hotell
11. okt - 12. okt 41 Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge? Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
15. nov Invitasjon til fagdag for barnehagemyndigheten
14. nov Fagdag for økonomiske rådgivere i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
12. nov - 13. nov Helse- og omsorgskonferansen 2018
12. nov Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse
08. nov Planseminar 2018
08. nov Riktig bruk av tvang i rusfeltet
25. okt Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø
18. okt Fagdag 2 om selvmordsforebygging
17. okt Fagdag 1 om selvmordsforebygging
11. okt - 12. okt Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?