Kurs- og konferansekalender

Fylkesmannen i Buskerud inviterer herved til sensorskolering i norskfor sensorer i grunnskolen og grunnskolen for voksne. Skoleringen er et tilbud for de som har takket ja til sensoroppdrag våren 2018.

 

Sensorskoleringen skal gi sensorene et faglig løft i elevvurdering og skal sikre kvaliteten på vurderingen av eksamensbesvarelser til elever i grunnskolen, elever grunnskolen for voksne og voksne privatister. Skoleringen tar utgangspunkt i vårens eksamen og er praktisk lagt opp med vurdering av reelle elevbesvarelser.

Vedlagt følger foreløpig program for dagen.

Kurs- og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen i Buskerud. Skolene/kommunene må selv dekke vikarutgifter.

Påmelding gjøres elektronisk på Fylkesmannens hjemmeside innen 15. mai 2018.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
17. okt 42 Fylkesmannen i Buskerud og RVTS Sør Fagdag 1 om selvmordsforebygging Sundvolden Hotell
18. okt 42 Fylkesmannen i Buskerud og RVTS Sør Fagdag 2 om selvmordsforebygging Sundvolden Hotell
25. okt 43 Marion Prytz Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø Scandic Ambassadeur Drammen
november 2018
08. nov 45 KoRus Sør, Fylkesmannen i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder Riktig bruk av tvang i rusfeltet Quality Hotel Tønsberg
08. nov 45 Fylkesmannen i Buskerud Planseminar 2018 Quality Grand Hotel Kongsberg
12. nov 46 Lier-, Øvre Eiker- og Krødsherad kommuner, Fylkesmannen i Buskerud Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse Modum Bad - Kildehuset
12. nov - 13. nov 46 Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen 2018 Sundvolden hotel, Hole
14. nov 46 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Fagdag for økonomiske rådgivere i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold Bjørvika møtesenter
26. nov 48 Ernæringsløft Buskerud - Frisklivssentralen i Modum Fagdag om ernæring til barn Modum Bad - Kildehuset
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Buskerud Fagkonferanse for ansatte i NAV Tyrifjord hotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
17. okt Fagdag 1 om selvmordsforebygging
18. okt Fagdag 2 om selvmordsforebygging
25. okt Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø
08. nov Riktig bruk av tvang i rusfeltet
08. nov Planseminar 2018
12. nov Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse
12. nov - 13. nov Helse- og omsorgskonferansen 2018
14. nov Fagdag for økonomiske rådgivere i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
26. nov Fagdag om ernæring til barn
27. nov - 28. nov Fagkonferanse for ansatte i NAV