Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


29.10.2018

Fylkesmannen i Oslo og Viken besøker kommunene

Fra nyttår blir Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Viken. Nåværende fylkesmann Trond Rønningen i Østfold blir assisterende fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet. Den nye ledelsen besøker kommunene i Østfold og Buskerud for å bli bedre kjent.


04.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Fylkesmannen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 for den politiske og administrative ledelse i kommunene i Buskerud mandag 8. oktober kl. 10.00 i Statens Hus. Presentasjonen blir streamet. 


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


14.02.2018

Folkehelserapporten 2018 oppdatert: alkohol og rusmidler

Profilene for kommuner er nå tilgjengelige og kan lastes ned her. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler. 2018-profiler for fylkene kommer i mars.


11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2018 trådde en rekke endringer - for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter - i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.


04.01.2018

Oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022) - Tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er ny, og skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet, og søknadsfristen er 30.1.2018.


03.01.2018

Årets første nyhetsbrev om folkehelsearbeid

Godt nytt folkehelseår! Her foreligger årets første nyheter fra Helsedirektoratet med relevans for arbeid med folkehelse og samfunnsplanlegging.


26.10.2017

15 278 unges stemmer om hvordan det er å vokse opp i Buskerud

Rapporten samler funnene fra Ungdata-undersøkelsen "Ung i Buskerud 2017", og gir en oversikt over hvordan over 15 000 ungdommer fra alle kommuner i Buskerud opplever å ha det akkurat nå.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel