Kunngjøring - Modum kommune har fått tilatelse til utfylling - graving av poll og etablering av sandstrand i Vikersund sentrum


Høringsfrist 16. mars 2018 00:00

Fylkesmannen gir Modum kommune tillatelse til utfylling i Tyrifjorden ved Vikersund. Tillatelsen gis på visse vilkår.

Modum kommune har fått tilatelse etter forureningsloven til utfylling i Tyrifjorden på opptil 1500 m3, dette for å utvide sentrumsområdet og anlegge park.

Det skal også graves ut en poll der det skal etableres en sandstrand.

Relaterte dokumenter kan du hente ned fra menyen til høyre.