Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse for avfallsanlegg i Røyken


Høringsfrist 07. mars 2018 00:00

Fylkesmannen har gitt FFF Hage og Miljø AS tillatelse til mottak av farlig avfall fra næringsvirksomheter samt kverning av trevirke ved virksomhetens anlegg i Røyken kommune. Virksomheten har også fått tillatelse til å ta imot økte mengder av EE-avfall ved anlegget.

FFF Hage og Miljø AS driver i dag avfallsanlegg på Follestad industriområde i Røyken kommune på gnr/bnr 55/42. Virksomheten tar imot avfall fra kommuner, interkommunale selskaper samt nærings- og privatkunder. De største eierne av FFF Hage og Miljø AS er Franzefoss Gjenvinning AS og Follestad Maskin. FFF Hage og Miljø AS er innehaver av tillatelsen til avfallsanlegget. Tillatelsen er supplert med nye vilkår for farlig avfall og EE-avfall, krav om oppdatering av miljørisikovurdering og måleprogram, gjennomføring av støv og støymålinger samt krav om finansiell sikkerhet for farlig avfall.

For detaljerte rammer og krav vises det til vedtaket og tillatelsen som er lagt til gjennomsyn i menyen på høyre side.

Frist for å klage på vedtaket er 7. mars 2018. Klagen skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.