Høring av søknad om tillatelse for vedlikeholdsmudring i Vollebukta


Høringsfrist 07. februar 2018 00:00

Svelviksand AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring inntil brygga ved virksomhetens kaianlegg på Verket i Hurum kommune.

Svelviksand AS er en stor leverandør av sand- og singelprodukter, og fra virksomhetens kaianlegg på Verket lastes sandbåter fra brygga. Det er redusert seilingsdybde i Vollebukta, og spill fra sandbånd og graverskuffe under lasting begrenser dybden ytterligere. Svelviksand AS har derfor søkt Fylkesmannen om tillatelse til å vedlikeholdsmudre 100 – 200 m3 innenfor et område på 150 m2. Virksomheten har behov for å gjennomføre vedlikeholdsmudring hvert tredje til fjerde år, og søker derfor om en tillatelse som strekker seg over flere år.

Uttalelser til søknaden skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 7. februar 2017.