Fornyet utslippstilatelse til Drammen havn til utfylling på Holmen - rettelse av klagefrist


Høringsfrist 01. februar 2018 00:00

Drammen havn har fått forlenget tillatelse til utfylling på Holmen. Fylkesmannen i Buskerud ble oppmerksom på at klagefristen i den opprinnelige kunngjøringen var feil, og at vi med dette meddeler at klagefristen er satt til 1.februar 2018

Drammen havn har et stort behov for utvidelse av havneområdet for industri og havneformål.

Drammen havn hadde en tillatelse til utfylling av opptil 3.000.000 m3, noe som vil gi et areal på opptil 80.000m2. Denne tillatelsen hadde en tidsbegrening til 31. desember 2017. Drammen havn har fått ny og forlenget utslippstillatelse.

Den nye tillatelsen inneholder i tillegg til gjeldende vilkår blant annet nye vilkår for oppsamling av sprengtråder av plast, og for en dokumentert mottakskontroll av alle lass som dumpes i havna.

Relaterte dokumenter kan du hente ned fra menyen til høyre.